Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: καπλαντάω

καπλαντάω

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σκεπάζω

Επεξήγηση

τα σύγνεφα καπλάντζσαν τ`ορταλίκ (τα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό