Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ορταλίκι

ορταλίκι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ο ουρανός