Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: Καραμα ν λίδικα, είναι το σωστό.( Με ν )

Καραμα ν λίδικα, είναι το σωστό.( Με ν )

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Τα καραμανλίδικα δεν είναι διάλεκτος.Η Εκκλησία ,αναγκάσθηκε να βάλει ελληνικά γράμματα σε τούρκικες λέξεις στα ιερά βιβλία για να κάνει εύκολη στους Καππαδόκες την ανάγνωση τους. Είναι δηλαδή μόνο σε γραπτά κείμενα και δεν ομιλείται.Τα διαβάζει και ένας σημερινός έλληνας αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα γιατί διαβάζει ελληνικά , τούρκικες λέξεις.