Διάλεκτος: Αμφιλοχιώτικα - Λέξη: Μπαχί

Μπαχί

Διάλεκτος: Αμφιλοχιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Αιτωλοακαρνανία

Μετάφραση

Τζάκι