Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γανάδα

γανάδα

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

κούραση, κόπος

Επεξήγηση

τι ρα γανάδα ήταν φτη μέχρι να φκιάσω τ πίτα!