Διάλεκτος: Καστρινά - Λέξη: τζες (ο)

τζες (ο)

Διάλεκτος: Καστρινά / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

ο τύπος

Επεξήγηση

(λέξη της γιαννιώτικης αργκό) χρησιμοποιείται πλέον και στο θηλυκό : η τζε.