Διάλεκτος: Καστρινά

Καστρινά

Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος

Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Σχόλια:

Διάλεκτος των κατοίκων του Κάστρου των Ιωαννίνων. Μιλιόταν τις παλιές εποχές, επί Τουρκοκρατίας, από τους κατοίκους του Κάστρου και πολλές λέξεις της χρησιμοποιούνται και σήμερα στη γιαννιώτικη αργκό. Αρκετές από τις λέξεις της έχουν ρίζα εβραϊκή, τούρκικη, βλάχικη, σλάβικη κλπ.