Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: ντούλγο

ντούλγο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Επεξήγηση

μεγαλόσωμος - κυπαρισσένιος