Διάλεκτος: Τρακατρούκικα

Τρακατρούκικα

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Σχόλια:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑ

Λέξεις