Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: καμπάκ

καμπάκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

κολοκύθι

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

τάκα τούκα νε μπιντούα

έτσι εδώ (αυτό) δε μπορεί να γίνει