Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: σφετζούριξα

σφετζούριξα

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

πέταξα κάτι μακρυά