Διάλεκτος: Τρικεριώτικα

Τρικεριώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο