Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: σα΄πάν

σα΄πάν

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

προς τα πάνω