Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: μπιζέρ΄σα

μπιζέρ΄σα

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

βαρέθηκα