Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: τσιρούφλα

τσιρούφλα

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

πήραν φωτιά τα μαλλιά