Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: γιουπτσές

γιουπτσές

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

κουτάλα