Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: στούμπος -στούμπια

στούμπος -στούμπια

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

πέτρα

Επεξήγηση

πέσανε στούμπια και έκλεισε ο δρόμος.