Διάλεκτος: Τρικεριώτικα - Λέξη: μπγάδια

μπγάδια

Διάλεκτος: Τρικεριώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκερι-Πήλιο

Μετάφραση

πηγάδια