Διάλεκτος: Καλιαρντά - Λέξη: τσέτουλα

τσέτουλα

Διάλεκτος: Καλιαρντά / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay

Μετάφραση

δωρεάν

Σχόλια

Τσέτουλα δε σημαίνει δωρεάν, αλλά φτηνά. Τσετουλιάρης π.χ. είναι ο φτηνιάρης