Διάλεκτος: Καλιαρντά

Καλιαρντά

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay