Διάλεκτος: Καλιαρντά

Καλιαρντά

Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Διάλεκτος gay