Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα - Λέξη: Τραβακα

Τραβακα

Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Μετάφραση

Στεγη-Σκεπη