Διάλεκτος: Σωκιαλίδικα

Σωκιαλίδικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Ανατολική Μακεδονία

Σχόλια: Η διάλεκτος των προσφύγων από την περιοχή γύρω από την πόλη Σώκια (κοντά στη Σμύρνη)