Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: Ψμάδ

Ψμάδ

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

στερνοπούλι