Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: χαλεπιτου

χαλεπιτου

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

ερείπιο

Επεξήγηση

ΠΑΛΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ