Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντουζμεντζέ

Ντουζμεντζέ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αυτός που περνάει πολλή ώρα στον καθρέφτη