Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντουνούρ

Ντουνούρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Συμπέθερος, α