Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντουντούκ

Ντουντούκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σφυρίχτρα και πέος μεταφορικά