Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπίσκα

Μπίσκα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Γουρούνι

Επεξήγηση

Το σ παχύ