Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντόλμα

Ντόλμα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ντολμάς και γεμιστό