Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντιζία

Ντιζία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αρμαθιά του καπνού