Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντιρέκ

Ντιρέκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Δοκάρι, δοκός