Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντερτ

Ντερτ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Στενοχώρια και βάσανο