Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντερίν

Ντερίν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Βαθύς και έντονος