Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντεμίρ

Ντεμίρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σίδερο