Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντέμιν

Ντέμιν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μόλις τώρα, πριν από λίγο