Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντελία

Ντελία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Τρελός, παλαβός