Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τεφτέρ

Τεφτέρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Τετράδιο