Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Νταγιάκ

Νταγιάκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Δαρμός ξύλο