Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Νταρ

Νταρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Στενός, περιορισμένος