Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντάμκα

Ντάμκα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σταγόνα

Σχόλια

Συνήθως σταγόνα που έγινε λεκές