Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Νταμάκ

Νταμάκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ουρανίσκος

Επεξήγηση

Νταμάκτι στον πληθυντικό, σημαίνει αμυγδαλές