Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σάκα

Σάκα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πλάκα, αστείο

Επεξήγηση

Το Σ παχύ