Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μάικα

Μάικα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μαμά

Σχόλια

Μάικα, λέμε όταν αναφερόμαστε στη μαμά