Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γιαμπαντζία

Γιαμπαντζία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ξένος, ξένη, ξένο