Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γκιούναφ

Γκιούναφ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αμαρτία, κρίμα