Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τζούμπουκ

Τζούμπουκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Βέργα και πίπα