Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσουρούκ

Τσουρούκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σάπιος, α, ο