Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσοτζούκ

Τσοτζούκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Παιδί, γιός