Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσομπάν

Τσομπάν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Βοσκός, Τσομπάνης