Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσιρίς

Τσιρίς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κόλλα

Επεξήγηση

Το ς παχύ